Stijl en thematiek

Art nouveau


Wanneer Charles Catteau bij Boch Frères aan de slag gaat, zijn de creaties die hij maakt eerder traditioneel. Voor deze ontwerpen haalt Catteau inspiratie in de art nouveau. De planten- en dierenwereld vormt daarbij de voornaamste inspiratiebron


Stilering


Na de Eerste Wereldoorlog plaatst Catteau zijn eigen ideeën meer op de voorgrond. Binnen de context van de art deco gaat hij op zoek naar innovatie, vooruitgang en modieuze effecten. Zo kiest hij meer en meer voor steeds sterker gestileerde, aan de natuur ontleende motieven en gedurfde, heldere kleuren. Ook de herhaling van het motief doet zijn intrede.  


In de periode rond 1925 krijgen bepaalde vazen zelfs een decor dat op behangpapier lijkt: de hele oppervlakte is bedekt als een soort dichte, decoratieve stof. Later experimenteert Catteau met glazuur op stukken cloisonnéwerk, waarbij hij de keramiek- en glaskunst succesvol met elkaar verzoent. 

© Hughes Dubois
© Hughes Dubois

© Hughes Dubois

Vreemde invloeden


Via Siegfried Bing in Parijs en via de Wereldtentoonstellingen maken kunstenaars kennis met de Japanse kunst. Dit heeft een grote invloed op de plaatsing van het decor op de vorm. Eenvoud is het codewoord, en de geëmailleerde kleuren dienen enkel om de vorm te versterken. De belangstelling voor een lineaire, grafische en uitgezuiverde ornamentiek neemt toe. Soms wordt de figuur zelfs in een onmiddellijk te begrijpen symbool getransformeerd, of volstaan enkele penseelstreken om een dynamisch beeld te creëren. De vier grote principes – uitgepuurde vormen, zuivere en nadrukkelijke kleuren, decoratieve stilering en een evenwichtige compositie – worden met succes door Catteau toegepast. Bovendien sluiten deze principes perfect aan bij de art deco.

© Hughes Dubois

Naast het japonisme oefenen het afrikanisme, het Oude Griekenland en de Egyptische cultuur een sterke invloed uit. De Egyptomanie begon in 1798 dankzij de reizen van Napoleon in Egypte. Vooral met de ontdekking van het graf van Toetanchamon in 1922 neemt deze tendens een hoge vlucht: het vormelijke en ornamentele repertoire worden herontdekt. Zo streeft Catteau ernaar traditie en moderniteit te verzoenen. 

Tot slot wordt Catteau beïnvloed door avant-gardebewegingen zoals het kubisme, de abstractie en de Russische balletten. Daarmee ontwerpt hij geen grootse, originele creaties maar speelt hij in op de heersende artistieke smaak. Zo combineert hij doorheen zijn carrière persoonlijke ambitie met de ontwikkeling van een zin voor kunst bij het publiek. 

Delen